IKKA / jednotný vizuálny štýl, interiérový dizajn / výstavný stánok v nákupnom centre.