BÁSEŇ PRE MOJE MESTO / kniha, grafická úprava, návrh obálky a prebalu, zalomenie a sadzba.