STORMS / jednotný vizuálny štýl, interiérový dizajn, produkt / výstavné stánky pre krby a pece.