STODOLA / idea, projekt, jednotný vizuálny štýl, produkt / Symbol loga pre ekofarmu je vytvorený štylizovaním smrekov do čitateľnejšej formy. Prečo stromy, smreky? Už naši predkovia uctievali stromy. Smrek mal ochrannú moc a je tomu tak dodnes. Výber posilňuje tiež skutočnosť, že aj samotné stodoly sa stavali zo smrekového dreva, ďalej aj to, že ekofarma sa nachádza na severe Slovenska v oblasti, kde je ich početný výskyt. Miera štylizácie korešponduje s typografiou názvu Stodola. Logo dotvárajú dve rovnobežné linky, ktoré evokujú dosku. Základná farba loga – hnedá symbolizuje zem, teplo, bezpečie, je to farba tradície. Predstavuje akési teplo domova. Ďalšie doplnkové farby sa používajú hlavne na oddelenie produktových rád. Už spomenutá hnedá sa používa pre potraviny, vrátane bylinných čajov, tinktúr, lekvárov. Pre prírodnú kozmetiku sa používa zelená farba, ktorá symbolizuje rastlinstvo, prírodu. Pre bytové doplnky sme zvolili modrú farbu ktorá evokuje vodu, ovzdušie, harmóniu. Všetky tieto farby hnedá – zem, zvieratá; zelená – rastlinstvo; modra – voda, ovzdušie asociujú prírodný kolobeh, ktorý je veľmi citlivý na akékoľvek zmeny. Aby mal jednotný vizuálny štýl ekologický rozmer, navrhli sme na bežnú tlač použitie kancelárskeho recyklovaného papiera. Na merkantílne tlačoviny, obaly a etikety produktov sme navrhli použitie ručného recyklovaného papiera, aby tlačovinám dodal punc dotyku ľudskej ruky. Ručný papier sme vyrobili svojpomocne. Zrecyklovali sme starý, potlačený papier do ktorého sme pridali tiež sušené byliny, alebo slamu. Konečný výsledok dodáva vizuálnemu štýlu ekofarmy Stodola remeselnícku a ekologickú tvár.